In Studyspace heeft elke gebruiker een eigen dashboard

In Studyspace zijn er 5 verschillende soorten gebruikers. Zo zijn er de ouders, leerlingen, begeleider, locatiemanager, en de manager va het huiswerkinstituut. Elke type heeft een eigen dashboard met eigen features en mogelijkheden.

De verschillende dashboards op een rij:

Ouderdashboard

dashboard ouders

Bij de aanmelding krijgen de ouders via een e-mailbericht de inlogcodes voor het ouderportaal. Dit dashboard is opgebouwd uit 8 tabbladen. Via het openingsdashboard is te zien op welke tijdstippen het kind wordt verwacht. Ook is hierop te zien of het kind aanwezig is. Hier kunt u ook via een eenvoudig berichtensysteem een mail sturen naar de locatiemanager. Via het tabblad Agenda kunt u meekijken met de planner oftewel het huiswerk. Ook kunt u de behaalde cijfers, notities van de begeleiders en het logboek inzien. Indien het kind niet kan komen doordat het bijvoorbeeld ziek is, dan kan het via het tabblad Afmelden worden ziek gemeld. Via het tabblad Overeenkomst kan het abonnement worden gewijzigd of worden opgezegd.

Leerlingdashboard

dashboard leerling

Bij de aanmelding ontvangt de leerling inlogcodes voor het leerlingendashboard. Hierop kan de leerling zelf zien wanneer het wordt verwacht en of er wijzigingen zijn i.v.m. een verkort lesrooster of andere wijziging. De leerling kan hier ook een bericht sturen naar de locatiemanager, bijvoorbeeld als het later komt dan verwacht. De leerling kan hier de planner bekijken. Maar ook de behaalde cijfers, het logboek en de aanwezigheidshistorie.

Begeleiderdashboard

dashboard begeleider

Iedere begeleider heeft een eigen persoonlijk dashboard. Hierop kan de begeleider zijn of haar eigen beschikbaarheid opgeven en de aanwezigheid van een bepaalde periode bekijken. Uiteraard kan de manager deze aanwezigheid gebruiken bij het bepalen van het maandelijkse loon. De begeleider ziet hier de planning via het dagoverzicht, kan zien welke begeleiders nog meer zijn ingepland en aan welke leerling hij of zij is gekoppeld deze dag. Verder heeft de begeleider toegang tot alle benodigde functies om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Handig is  het interne berichtensysteem dat alleen zichtbaar is voor alle begeleiders.

Locatiemanager dashboard

dashboard locatiemanager

De locatiemanager heeft uiteraard dezelfde functies als de begeleiders. Alleen de locatiemanager heeft een extra link, namelijk de begeleiders. Hier kan de locatiemanager het beheer uitoefenen van alle begeleiders die werkzaam zijn in de locatie.

Huiswerkinstituutmanager dashboard

dashboard manager

Naast alle hier boven beschreven functies heeft de manager toegang tot alle mogelijke functies en kan het hier alle locaties bekijken en beheren.