Studyspace is intelligent, Intuïtief en compleet.

Het nieuwe online huiswerkbegeleidingssysteem is gebaseerd op een onderwijskundig concept, bevat het meest complete leerlingvolgsysteem, een unieke planner en heeft een geweldig geïntegreerd administratief systeem in huis.

Onderwijskundig conceptvoorkant480

Studyspace is ontwikkeld door professionals die verstand hebben van onderwijs en weten op welke wijze je kennis het beste kunt overbrengen op leerlingen. Professionals die weten dat elke leerling anders is en dat de juiste didactische aanpak de leerling verder helpt in zijn onderwijsleerproces. Studyspace is ontwikkeld met de hulp van docenten van verschillende huiswerkinstituten en scholen. We hebben gemerkt dat zij precies weten hoe je aan de hand van een gefundeerde methode de leerling kunt leren plannen. Maar ook ouders en mentoren hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit huiswerkbegeleidingssysteem. Een systeem dat gebaseerd is op de ervaring van specialisten uit het onderwijs met kennis van psychologie en pedagogiek.

Communicatie en coöperatie

Studyspace weet dat een goede communicatie belangrijk is voor een optimale begeleiding. Het huiswerkbegeleidingssysteem bevat een intuïtief intern berichtensysteem waardoor alle betrokkenen snel en doelgericht kunnen communiceren en samenwerken. Goede communicatie en adequate samenwerking tussen docenten, ouders en leerling leidt uiteindelijk tot een hogere kwaliteit van de begeleiding van de leerlingen.

Unieke huiswerkplanner van Studyspace

Het hart van het huiswerkbegeleidingssysteem is de unieke planner. Je kunt zien dat er lang en goed is nagedacht over deze intelligente tool. Door de superhandige drag en drop functie gaat bij het plannen geen kostbare tijd verloren, maar kan alle aandacht worden besteed aan het planproces van de leerling. Samen met de begeleider kan het huiswerk en de toetsen in kleine stukjes worden gehakt en worden verdeeld over meerdere tijdsmomenten die door deze planner mooi en inzichtelijk wordt gepresenteerd. Indien de school van uw leerling met Magister werkt is het helemaal simpel: de leerlinggegevens, de vakken, het huiswerk en roosterwijzigingen staan dan automatisch in de Studyspace planner .

Compleet administratief systeem

Studyspace neemt al uw administratieve werk uit handen. Hier is goed over nagedacht. Er vindt geen facturatie plaats, alleen automatische incasso. Daardoor werkt Studyspace met automatisch gegenereerde contracten die via automatische e-mails worden verstuurd. Maandelijks wordt er door de financiële module een SEPA bestand gegenereerd die u enkel en alleen via telebankieren dient te innen. Ouders kunnen tussentijds de abonnementen wijzigen en via het systeem opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Studyspace is compleet.

Succesvolle evaluatiefaseravenstein-173

Studyspace heeft een lange maar succesvolle evaluatiefase gehad. We hebben de tijd genomen om een goed systeem te bouwen omdat we weten dat er een grote behoefte is aan een modern en compleet huiswerkbegeleidingssysteem. Het systeem is gedurende lange tijd in experimentele vorm actief geweest bij 2 grote huiswerkinstituten en gedurende deze tijd continu verbeterd. We zijn blij en trots dat we met een grote groep professionals een intelligent, intuïtief en compleet product hebben ontwikkeld.