MAGISTER KOPPELING

Magister koppeling

Sinds het vorige schooljaar heeft Magister haar beleid ten aanzien van de doorgifte van data aan derde partijen gewijzigd. Deze wijziging is een gevolg van de wet op de privacy.

De doorgifte van data via Magister aan derde partijen kan alleen plaatsvinden als de betrokken school daarvoor toestemming geeft. De school kan via het beheerscherm in Magister toestemming verlenen aan geaccrediteerde derde partijen.

Geaccrediteerde partij

Studyspace is een geaccrediteerde derde partij van Magister. Een geaccrediteerde partij wordt door Magister getoetst om te beoordelen of een partij zich houdt aan de (privacy)afspraken en verantwoordelijkheid neemt voor de verwerking van (persoons)gegevens.

Vanaf 18 december 2018. hebben alle partijen die gebruikmaken van de Magister koppeling (Magister Public API) een accreditatie nodig. Zonder deze accreditatie is er geen koppeling mogelijk. Het is zorg de toestemming zo snel mogelijk van de school te krijgen.

Magister heeft de scholen ingelicht over Studyspace

Op 27 november 2018 heeft Magister via een nieuwsbrief de scholen ingelicht en gevraagd om Studyspace toegang te geven in het kader van begeleiding van de leerlingen. Als de toestemming is verleend, is dit zichtbaar in de lijst met scholen. Om dit te controleren ga je naar “Inloggen met Magister” en zoek de school.

Als de school daar niet bijstaat, moet door het instituut een verzoek bij de school worden ingediend om Studyspace toegang te verlenen tot de Magister Public API. De applicatiebeheerder heeft een memo ontvangen van Magister waarin stapsgewijs uitgelegd wordt hoe de toegang kan worden verleend.

Informatie voor scholen

Scholen kunnen op het op het Klantendeel van de Magister website informatie terugvinden over wie toegang mogen krijgen tot de Magister Public API, zie: https://support.schoolmaster.nl/Plusdiensten/API  (inloggen vereist).

Ook is voor elke geaccrediteerde partij expliciet vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld en voor welk doel, zie: https://support.schoolmaster.nl/Plusdiensten/Magister-Public-API/Register.

Meer informatie over de koppeling voor derden en een verwerkersovereenkomst vind je hier.